Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy .

Kupující :

Jméno a příjmení :
Adresa :
Telefon a email :

Prodávající : MOAPO s.r.o.,Břetislavova 168/21, 77900 Olomouc
- není adresa pro vrácení zboží !!!!

Adresa pro vrácení zboží :
MOAPO  s.r.o., Černovír 120, 56201 Ústí nad Orlicí


Vážení,

Dne ………………. jsem prostřednictvím Vašeho Eshopu www.vakshop.eu s Vámi uzavřel kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu :
Zboží jsme převzal (a) dne :

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím  typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl (a) jsem se využít svého práva dle ustanovení § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník v platném znění, a tímto Vám oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Os smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj.vracím vše, co je uvedeno na faktuře
ANO/NE (nehodící se škrtněte).

Pokud jste uvedli NE , níže sdělte, jaké zboží chcete vrátit :

 

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného nejlevnějšího dopravného  ve prospěch mého bankovního účtu číslo :

 

 

V

Dne

Podpis